Timbernisse

TimberNisse är ett enmansföretag grundat år 2017. Företaget erbjuder skogsvårdstjänster såsom röjningar och planteringar. TimberNisse utför även fällning av gårdsträd och beskärning av fruktträd. Företaget fungerar huvudsakligen i Östra Nyland och i Kymmenedalen men utför även arbeten ytterom dessa områden.

Ta modigt kontakt

Nils Liljeström

TimberNisse har arbetat i skogen sedan liten pojke och är utbildad skogsbruksföretagare/skogshuggare från Hämeen ammattiinstituutti år 2018. Från och med januari 2020 utvidgar företagaren sitt yrkeskunnande och påbörjar arboriststudier vid Hyria utbildning i Hyvinge.

Yrkeskunnig skogshuggare står till din tjänst

Skogshuggararbeten såsom trädfällning, röjsågsarbeten och plantering. Jag utför också beskärning av äppelträd och erbjuder arboristtjänster.

Ta modigt kontakt

Skogsvårdstjänster

I mitt arbete fäster jag extra uppmärksamhet på naturens mångfald. I god tid utförda skötselåtgärder ökar på skogens tillväxt och därmed på dess produktivitet.

Ta modigt kontakt

Fällning av gårds- och problemträd

Då stora gårdsträd blir äldre ökar risken för skador på byggnader och miljön. Med hjälp av en yrkeskunnig skogshuggare får du träden fällt på ett säkert och enkelt sätt.

Enligt situationen fäller jag träden rakt, som sektionsfällning eller med hjälp av lyftkorg.

Pålitlig Partner

Företaget är med i Pålitlig Partner-tjänsten. Via tjänsten får du tidsenlig bakgrundsinformation och kundutvärderingar om företaget och därmed behövs inte mera pappersdokument.

Slyröjning

Genom att avlägsna gräs och sly från plantbeståndet gynnar man dess tillväxt.

Plantskogsskötsel

I rätt tid utförd skötsel av plantbeståndet ger en god grund för skogens tillväxt.

Skötsel av ungskog

I fall skogen har fått växa oskött en längre tid är det nödvändigt att utföra skötsel av ung skog.

Förhandsröjning

Trädbeståndet som försvårar avverkningen röjs bort.

Plantering

Planteringen utförs i bearbetad jord med hjälp av planteringsrör. Trädslag som i huvudsak planteras är gran, tall och vårtbjörk.

Arboristtjänster

Jag utför beskärning av äppel- och övriga fruktträd.

TimberNisse / Nils Liljeström
Puh. / Tel. 040 538 0806
S-posti / E-post: timbernisse@timbernisse.fi

Ta modigt kontakt