Timbernisse

TimberNisse on yhden miehen yritys joka on perustettu vuonna 2017. Yritys tarjoaa metsänhoitopalveluita kuten raivauksia ja taimien istuttamista. TimberNisse tekee myös pihapuiden kaatoja ja hedelmäpuiden sekä pensasaitojen leikkauksia.  Yritys toimii pääsääntöisesti Itä-Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa, mutta suorittaa myös töitä tämän alueen ulkopuolella.

Ota rohkeasti yhteyttä

Nils Liljeström

TimberNisse on tehnyt metsätöitä pienestä pojasta asti ja on koulutettu metsäpalveluyrittäjä/metsuri Hämeen ammattiinstituutista vuodelta 2018. Yrittäjä on laajentanut ammattiosaamistaan ja valmistunut arboristiksi, Hyriasta Hyvinkäällä loppuvuodesta 2021.

Ammattimetsuri palveluksessasi

Metsurintyöt kuten puunkaadot, raivaussahatyöt ja taimien istutukset. Teen myös omenapuiden ja pensasaitojen leikkauksia sekä tarjoan arboristipalveluita.

Ota rohkeasti yhteyttä

Metsänhoitopalvelut

Työssäni otan erityisesti huomioon luonnon monimuotoisuuden. Ajallaan tehtävät hoitotoimenpiteet lisäävät metsän kasvua ja siten myös sen tuottavuutta.

Ota rohkeasti yhteyttä

Piha- ja ongelmapuiden kaato

Isot pihapuut voivat vanhetessaan muodostaa riskin rakennuksille ja ympäristölle. Ammattitaitoisen metsurin avulla saat puut kaadettua turvallisesti ja vaivattomasti. Sopimuksen mukaan kuljetan oksat ja puut myös pois työmaalta.

Tilanteen mukaan kaadan puut suorana kaatona tai kiipeillen, pala kerrallaan latvasta tai nostokoria hyödyntäen.

Luotettava Kumppani

Olemme mukana Luotettava kumppani -ohjelmassa. Ohjelman kautta tilaajavastuuraporttimme on aina ajan tasalla eikä paperisia todistuksia enää tarvita.

Varhaisperkaus

Poistetaan havupuutaimikosta taimien kasvua haittaavan lehtipuuvesakon.

Taimikonhoito

Oikea aikainen taimikonhoito luo pohjan hyvälle metsän kasvulle.

Nuoren metsänhoito

Jos metsä on päässyt kasvamaan ylitiheänä liian pitkään on tarpeellista tehdä nuoren metsänhoito.

Ennakkoraivaus

Poistetaan puunkorjuuta haittaava puusto.

Taimien istuttaminen

Istuttaminen tapahtuu pottiputkella muokattuun maahan. Pääsääntöisesti istutettavat puulajit ovat kuusi, mänty ja rauduskoivu.

Arboristipalvelut

Teen omena- ja muiden hedelmäpuiden sekä pensasaitojen leikkauksia

TimberNisse / Nils Liljeström
Puh. / Tel. 040 538 0806
S-posti / E-post: timbernisse@timbernisse.fi

Ota rohkeasti yhteyttä